1. Home
  2. News Details
Posted On: News Title News Details Document if any
10/10/2023 मामासाहेब मोहोळ महाविद्यालयाकडून सुवर्णपदकांची लूट कु. तृप्ती माने, कु.शितल जाधव, कु.गीतांजली जगदाळे, कु.वैष्णवी बामणे व कु. महादेव वडार सुवर्णपदक मिळवले. gymkhanna.jpeg